CENTAR ZA REZERVACIJEO nama

Vozi Rent-a-car, VoziRentacar.hr i DriveRentacar.net su u vlasništvu tvrtke Movea d.o.o., Cvjetkova 10b, Osijek, Hrvatska, OIB: 44408172067 registrirane na Trgovačkom sudu u Osijeku. Žiro-račun HR8723600001102360736 kod Zagrebačka banka d.d.